Loading...
ابنیه و ساختمان1398-10-30 10:32:19 +00:00

توضیحات

زیباترین و مدرن‌ترین ساختمان ها را با بهترین کیفیت اجرا می کنیم

 تکمیل ساختمان فرهنگی هنری امام علی(ع) یزد فاز سوم

این پروژه با مساحت زیر بنای 11000متر مربع و 4200 متر مربع محوطه سازی در بلوار دانشجو یزد واقع شده

که شامل بازارچه ،آمفی تئاتر ،سالن های همایش 120 و 100 نفری و… می باشد.

جزئیات پروژه

وضعیت

در حال اجرا

کارفرما

اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

نوع پروژه

ابنیه،تاسیسات مکانیکی و برقی

اجرای عملیات مجتمع فرهنگی هنری امام علی(ع) یزد فاز دوم

این پروژه با مساحت زیر بنای 11000متر مربع و 4200 متر مربع محوطه سازی در بلوار دانشجو یزد واقع شده

که شامل بازارچه ،آمفی تئاتر ،سالن های همایش 120 و 100 نفری و… می باشد.

جزئیات پروژه

وضعیت

تحویل قطعی

کارفرما

اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

نوع پروژه

ابنیه،تاسیسات مکانیکی و برقی

گالری پروژه‌ها

اجرای عملیات مجتمع فرهنگی هنری امام علی(ع) یزد فاز اول

این پروژه با مساحت زیر بنای 11000متر مربع و 4200 متر مربع محوطه سازی در بلوار دانشجو یزد واقع شده

که شامل بازارچه ،آمفی تئاتر ،سالن های همایش 120 و 100 نفری و… می باشد.

جزئیات پروژه

وضعیت

تحویل قطعی

کارفرما

اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

نوع پروژه

ابنیه،تاسیسات مکانیکی و برقی

عملیات احداث پارک علم و فناوری اراک

جزئیات پروژه

وضعیت

تحویل قطعی

کارفرما

پارک علم و فناوری اراک

نوع پروژه 

ابنیه،تاسیسات مکانیکی و برقی

گالری پروژه‌ها

احداث بیمارستان دانشگاه بین المللی چابهار

جزئیات پروژه

وضعیت

تحویل قطعی

نوع پروژه

ابنیه،تاسیسات مکانیکی و برقی

پیمانکار

ایمن ساز تهران با مشارکت شرکت فلارگ

گالری پروژه‌ها

احداث واحد های مسکونی پروژه شهید اردستانی تهران

جزئیات پروژه

وضعیت

اتمام پروژه

کارفرما

وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح

نوع پروژه

ابنیه،تاسیسات مکانیکی و برقی

احداث ساختمان مرکزی بیمه ایران در یزد

جزئیات پروژه

وضعیت

اتمام پروژه

کارفرما

بیمه ایران

نوع پروژه

ابنیه،تاسیسات مکانیکی و برقی

اجرای عملیات دانشکده، خانه بازیافت، اداری، رفاهی و ورزشی مجتمع صالح آباد

جزئیات پروژه

وضعیت

اتمام پروژه

کارفرما

سازمان بازیافت و تبدیل مواد

نوع پروژه

ابنیه،تاسیسات مکانیکی و برقی

احداث ساختمان فاز 2 بنیاد ایران شناسی

جزئیات پروژه

وضعیت

اتمام پروژه

کارفرما

بنیاد ایران شناسی

نوع پروژه

ابنیه،تاسیسات مکانیکی و برقی

احداث ساختمان مرکزی شرکت سهامی بیمه ایران در رفسنجان

جزئیات پروژه

وضعیت

اتمام پروژه

کارفرما

شرکت ساختمانی بیمه ایران

نوع پروژه

ابنیه،تاسیسات مکانیکی و برقی

اجرای ساختمان باشگاه شرکت سهامی بیمه ایران در شهرک غرب تهران

جزئیات پروژه

وضعیت

اتمام پروژه

کارفرما

بیمه ایران

نوع پروژه

ابنیه،تاسیسات مکانیکی و برقی

اجرای عملیات احداثی سالانه شرکت پارس خودرو

جزئیات پروژه

وضعیت

اتمام پروژه

کارفرما

پارس خودرو

نوع پروژه

ابنیه،تاسیسات مکانیکی و برقی

احداث واحد های مسکونی در منطقه تهرانپارس استان تهران

جزئیات پروژه

وضعیت

اتمام پروژه

کارفرما

بنیاد شهید انقلاب اسلامی تهران بزرگ

نوع پروژه

ابنیه،تاسیسات مکانیکی و برقی

پروژه عملیات ساختمانی دانشکده زبان و ادبیات فارسی در خوشنام شهریار

جزئیات پروژه

وضعیت

اتمام پروژه

کارفرما

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

نوع پروژه

ابنیه،تاسیسات مکانیکی و برقی