HSE

HSE1398-7-30 09:05:24 +00:00

خط مشی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست  ( HSE )

شرکت ایمن ساز تهران عنوان مجری پروژه های عمرانی با استعانت از خداوند متعال و پشتوانه نیروی انسانی متخصص و ماهر، با ایجاد تفکر فرآیندگرا، گامی بلند در جهت بهبود کیفیت خدمات خود، رضایتمندی مشتریان، بهبود عملکرد زیست محیطی، ایمنی، بهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان برداشته است. بدین منظور اقدام به استقرار سیستم مدیریت HSE تحت استانداردهای بین المللی ISO45001:2018  و HSE-MS در سطح شرکت پیاده نموده و در همین راستا نیز موارد مشروحه ذیل را سرلوحه امور خود قرار داده است :

  • رعایت استانداردهای ملی و بین المللی
  • توسعه فرهنگ ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی و بسط ارزشهای سازمانی
  • آموزش هدفمند و کاربردی کارکنان در جهت بهبود مستمر تمامی فرآیندها و فعالیت های شرکت و ارتقاء کار گروهی
  • ارتقاء روحیه و انگیزه کارکنان از طریق جلب مشارکت آنان و بهبود کیفیت کاری
  • کاهش و پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی
  • کاهش مداوم حوادث، حفظ و ارتقاء ایمنی و سلامت کارکنان و بهبود مستمر سیستم
  • اجرا و حفظ الزامات قانونی مرتبط با جنبه های زیست محیطی، ایمنی و بهداشت در سطح سازمان
  • ارتباط مستمر با تأمین کنندگان کالا و خدمات و تلاش جهت ارتقاء کیفی آن ها
  • حفاظت و استفاده بهینه و پایدار از منابع انرژی و به حداقل رساندن ضایعات و آلاینده ها با مدیریت صحیح و مؤثر

بمنظور دستیابی به اصول فوق، این شرکت سیستم مدیریت HSE را در کلیه سطوح به اجرا در آورده و به طور مداوم خود را نسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی این سیستم متعهد می داند. همچنین شرکت در ابتدای هرسال نسبت به تعیین اهداف ایمنی و بهداشت و محیط زیست در راستای این خط مشی اقدام نموده و با بازنگری از طریق پایش، اندازه گیری و تحلیل میزان تحقق اهداف ایمنی ، بهداشتی و محیط زیستی تعریف شده را بررسی می کند.