Loading...
تاسیسات و تجهیزات1398-4-19 09:35:46 +00:00

احداث54300 متر شبکه گاز ایزدخواست

احداث 54300 متر شبکه(فولادی/پلی اتیلن) با فشار PSI 60 و همچنین ساخت، نصب و راه اندازی یک واحد ایستگاه تقلیل فشار C.G.S/T.B.S به ظرفیت 1000 متر مکعب بر ساعت و عملیات ساختمانی محل ایستگاه مربوطه و ساخت و راه اندازی یک واحد ایستگاه کاتدیک C.P.S  شهر ایزدخواست از توابع شهرستان آباده در استان فارس

جزئیات پروژه

وضعیت

تحویل قطعی

کارفرما

اداره گاز استان فارس

نوع پروژه

لوله گذاری و احداث شبکه

پیمانکار

ایمن ساز تهران

گاز ایزد خواست